II Humanistyczna Konferencja Uczniowska


24 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbyła się II Humanistyczna Konferencja Uczniowska zatytułowana w roku, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości – „Jednym głosem o…. Niepodległości. Granice polskości – Polska bez granic”. Gościliśmy w swoich murach wspaniałych mówców z wielu pomorskich szkół, przyjechali do nas uczniowie i nauczyciele z Gdańska, Gdyni oraz Chojnic, a także z sąsiednich sopockich szkół. Nasza konferencja przygotowywana jest przez uczniów dla uczniów, którzy w tym roku mieli możliwość wygłoszenia przygotowanych przez siebie interesujących referatów na temat Niepodległości w historii, literaturze i sztuce.
Wykład inauguracyjny: Co mówią obrazy? – O problematycznej Inwokacji do Pana Tadeusza wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska z Katedry Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie młodzi mówcy w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentowali swoje sposoby odczytywania literatury niepodległościowej, emigracyjnej oraz próbowali przekonać swoich rówieśników, że poznawanie historii oraz literatury dawnej pozwala czerpać z faktów oraz tekstów kultury informacje na tematy społeczne oraz rozwijać własne umiejętności interpretacyjne. Dlaczego Polska utraciła niepodległość? Co działo się z Polakami, gdy ojczyzny nie było na mapach świata? O czym pisali twórcy w kraju i na emigracji? Jakie gatunki literackie wykorzystywała i jakie problemy poruszała literatura niepodległościowa? Jak żyli Polacy poza krajem? Jak rozwijają się ośrodki polonijne poza granicami kraju? Odpowiedzi na te i inne, równie ciekawe, pytania można było usłyszeć podczas konferencji.
Wystąpienia uczniowskie podsumowali w swoich referatach doktoranci z Naukowego Koła Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Waldemar Borzestowski oraz mgr Tomasz E. Bielecki, którzy w niekonwencjonalny sposób opowiadali o wizycie Ignacego Paderewskiego w Gdańsku w 1918 oraz o Bitwie Warszawskiej.
Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom dziękujemy za wspaniałe przygotowanie, a po tak udanym przedsięwzięciu już możemy rozpocząć planowanie przyszłorocznej konferencji.
Fotorelacja autorstwa Pawła Lęckiego – nauczyciela języka polskiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie