Zaproszenie do Pomorskiego Hackatonu Edukacyjnego


Z radością informujemy, że dwie Nauczycielki naszej szkoły – Maria Eiselt i Urszula Zblewska zaproszone zostały do Pomorskiego Hackatonu Edukacyjnego. To niezwykłe przedsięwzięcie, jedyne i wyjątkowe na skalę Polski organizuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Jest to rodzaj maratonu dla kreatywnych edukatorów, w którym najważniejsze są: wspólna praca i otwarta komunikacja, a także możliwość testowania pomysłów. Ważne, by w wyniku Hackatonu powstały projekty, rozwiązania, które mogłyby zostać efektywnie wykorzystane przez środowiska szkolne. Chodzi o to, by korzystać z potencjału ludzkiego, pasji i umiejętności ludzi – praktyków. To doskonałe narzędzie edukacyjne służące wymianie pomysłów na to, jak zmieniać edukację, żeby odpowiadała wyzwaniom przyszłości, gospodarce 4.0.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy i pomysłów na miarę XXI wieku.