Tydzień serca


Od poniedziałku trwa szkolna akcja Tydzień Serca❤️ W ramach wydarzenia odbył się wykład “Krew darem życia”. Gościem prowadzącym była Pani Anna Godzińska z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Młodzież mogła dowiedzieć się ciekawych informacji dotyczących oddawania krwi krok po kroku. Trwa również konkurs plakatowy “Moja interpretacja Serca”. Przed nami kolejne atrakcje.
W środę mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej pierwszej pomocy, a nawet praktycznie uczestniczyć w zastosowaniu defibrylatora. Naszym gościem był ratownik medyczny, Pan Mariusz Penar. Przed wykładem i po nim można było dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego i zmierzyć zawartość CO w wydychanym powietrzu. Stanowisko pracowników z PSSE Sopot cieszyło się zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i nauczycieli. Dziękujemy Pani Beacie Wieloch i Pani Halinie Babicz za wsparcie. W czwartek przypominamy o akcji “Przebrany niepytany”, wszyscy ubieramy się na czerwono. Mile widziane akcenty serduszkowe ❤️❤️❤️Będzie można zrobić zdjęcie w holu szkoły.