Wizyta w sądzie okręgowym w Gdańsku


Najwytrwalsi uczniowie z grup prawnych spędzają sobotnie przedpołudnie w s. 101 sądu okręgowego w Gdańsku. Na zaproszenie Pomorskiej Izby Adwokackiej przysłuchujemy się zmaganiom aplikantów adwokackich w izbowym konkursie krasomówczym. Dziękujemy za zaproszenie!