Sympozjum Marine Mammals

29 marca 2019 uczniowie 2c wzięli udział w ogólnopolskim sympozjum „Marine Mammals – ssaki morskie w promocji nauki i kariery naukowej wśród młodzieży” zorganizowanym w ramach unijnego projektu przez Uniwersytet Gdański. Sympozjum obejmowało kilka wykładów omawiających zagadnienia związane z życiem ssaków morskich w Bałtyku. Dodatkową atrakcją dnia były ćwiczenia praktyczne. Cieszymy się, że reprezentowaliśmy naszą szkołę i mogliśmy uczestniczyć w tak prestiżowym spotkaniu naukowym.