VIII Dzień Otwarty Komorników Sądowych


Dziękujemy Izbie Komorniczej w Gdańsku za zaproszenie do udziału w VIII Dniu Otwartym Komorników Sądowych. Klasa 1BG pod opieką p. Urszuli Zblewskiej wzięła udział w prelekcji Pana Krzysztofa Pluty Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Dziękujemy za przybliżenie tego zawodu prawniczego! Mieliśmy okazję zobaczyć również warsztat wykorzystywany w pracy w terenie.