Dokumentacja

Po naciśnięciu przycisku , odpowiedni dokument zapisywany jest w folderze Pobrane na dysku komputera

 

STATUT SZKOŁY

 

WSO

 

REGULAMIN LIBRUS

 

PSO Z BIOLOGII

 

PSO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, FRANCUSKIEGO I ŁACINY

 

PLAN HOSPITACJI

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DYREKTORSKIEGO

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

KALENDARIUM

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NIEPUBLICZNYCH ZBIÓREK

 

REGULAMIN STYPENDIUM DYREKTORSKIEGO

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z Z ZAJĘĆ

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z Z ZAJĘĆ

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z DRUGIEGO JĘZYKA

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

 

SZTANDAR SZKOŁY - CEREMONIAŁ

 

WNIOSEK O O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA Z ZFŚS NA WCZASY POD GRUSZĄ

 

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ Z ZFŚS

 

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ Z ZFŚS

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

 

WNIOSEK O UPOMINEK ŚWIĄTECZNY