Dyrekcja i Kadra

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Nr 1

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie:

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie wchodzą:

I Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

 

Dyrekcja:

Dyrektor Szkoły– mgr Wiesława Kaszubowska

Wicedyrektor – mgr Hanna Jaśkiewicz

Wicedyrektor – mgr Grzegorz Szymański

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/17

 

GIMNAZJUM

IIA – Roczyniewska Karolina

IIB – Romankiewicz Anna

IIIA – Szubiak Katarzyna

IIIB – Szewczyk Anna

LICEUM

1ae – Jasiński Krzysztof

1b – Pater Magdalena

1c – Michałowska Aleksandra

2ae – Janus – Maźniewska Jadwiga

2b – Bieniewska Krystyna

2c – Koschany Kamilla

3ae – Kłosowska Iwona

3b – Kapela- Bagińska Beata

3c – Gemel Ewa

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1d – Leszczyński Ireneusz

2d – Eiselt Maria

3d – Politewicz Patrycja

Kadra Pedagogiczna:

mgr Adamowicz Mirosława – fizyka, matematyka

mgr Aziewicz Dominik- ekonomia

mgr Bieniewska Krystyna – język polski, WOK

mgr Błocka Antonina – matematyka i aksonometria

mgr Bobrowska Małgorzata – język polski

mgr Bray Renata – nauczyciel biblioteki

mgr inż. Dorochowicz Marzena – informatyka i technika

mgr Eiselt Maria – historia i WOS

mgr Gajberger-Burtowy Ewa – muzyka, zajęcia artystyczne

mgr inż. Gemel Ewa – matematyka

mgr Grodek Anna- etyka

mgr Grzywacz Ewa – język niemiecki

mgr Grzelak Maria –nauczyciel biblioteki

mgr Gugała-Ponikowska Joanna – plastyka, zajęcia artystyczne, rysunek studyjny i historia sztuki

mgr Jankowska Anna – język angielski

mgr Janus-Maźniewska Jadwiga – język niemiecki

mgr Jasiński Krzysztof – matematyka

dr Kapela-Bagińska Beata – język polski, retoryka

mgr Kaproń Eulalia – biologia, przedsiębiorczość, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kaszubowska Wiesława – matematyka

mgr Kloziński Marcin – trener SMS

mgr Kłosowska Iwona – historia i WOS

mgr Kociołek Janusz- trener SMS

mgr Korzistka Grażyna – geografia

mgr Koschany Kamila- język angielski

mgr Kościńska Grażyna- chemia

mgr Leszczyński Ireneusz – wychowanie fizyczne

mgr Michałowska Aleksandra – wychowanie fizyczne

mgr inż. Miękus Małgorzata – biologia, chemia

mgr Narudzka Małgorzata – religia

mgr Pater Magdalena – łacina i język angielski

mgr Penar Katarzyna – wychowanie fizyczne

mgr Politewicz Patrycja – język angielski

mgr Roczyniewska Karolina – fizyka i przedsiębiorczość

mgr Romankiewicz Anna – geografia

mgr Skowrońska Iwona – historia i WO

mgr Starobrat Andrzej – pedagog

dr hab. Strzelecki Wojciech – rysunek studyjny

mgr Szewczyk Anna – język polski

mgr Szubiak Katarzyna – język polski, WOK, retoryka

mgr Szymańska Wisenna – psycholog

mgr inż.Trzaskowska Anna- rehabilitant

mgr Wawryszczuk-Jankowska Anna – nauczyciel wspomagający

mgr Zblewska Urszula – historia, WOS, przedsiębiorczość

Pracownicy administracji:

Główna Księgowa – mgr Ewelina Paździerska

Specjalista ds. Płac – Ryszarda Nowak

Specjalista ds. Kadr – mgr Katarzyna Nowak

Specjalista ds. Administracyjnych – mgr Klaudia Subocz

Kierownik gospodarczy/Informatyk – Waldemar Pawłowski

Informatyk – Bieniewski Michał

 

Pracownicy obsługi:

Pomoc kuchenna/sprzątaczka – Iwona Banaś
Sprzątaczka – Chejduk Bożena
Woźna – Gopon Marzena
Woźny – Jabłoński Piotr
Sprzątaczka – Kiedrowska Beata
Sprzątaczka – Majchrzak Beata
Szatniarko-sprzątaczka – Potęga Grażyna
Sprzątaczka – Romańska Irena
Szatniarko-sprzątaczka – Wiczling Irena
Sprzątaczka – Wolska Urszula