KLASY PIERWSZE

21 listopada 2019 roku klasa 1 B wzięła udział w rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

21 listopada 2019 roku klasa 1 B wzięła udział w rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Opublikowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie Czwartek, 21 listopada 2019


W dniach 5 i 6 listopada 2019 roku klasy 1BG I 1 EG w ramach współpracy naszej szkoły z Muzeum Miasta Sopotu wzięły udział w warsztatach zorganizowanych i prowadzonych przez p. Iwonę Zając.

Uczniowie zostali zaproszeni do muzeum , gdzie podsumowali dotychczasowe zajęcia, lekcje i wykłady.

W trakcie spotkania samodzielne wykonali szablony, które posłużyły im do udekorowania ekologicznych toreb wielokrotnego użytku.

Nad całością czuwała p. Iwona Zając, której raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy.