Konkurs “Zobaczyć Sopot” 2018

Regulamin konkursu “Zobaczyć Sopot” 2018
WYNIKI KONKURSU „ZOBACZYĆ SOPOT 2018”
Rysunek:
W tej kategorii zostały przyznane jedynie wyróżnienia.
1 Wyróżnienie – Aleksandra Sałacka
Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące Rumia
Klasa I
2 Wyróżnienie- Nikola Frankowska
I Liceum Ogólnokształcące Sopot
Klasa I (architektoniczna)
3 Wyróżnienie- Patrycja Krzyżanowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące Rumia
Klasa I
Wyróżnienie- Agnieszka Szewczyk
I Liceum Ogólnokształcące Sopot
Klasa I (architektoniczna)
Fotografia:
W tej kategorii zostało przyznane jedynie 3 miejsce.

3 Miejsce- Oliwia Mitwicka
I Liceum Ogólnokształcące Sopot
Klasa I (architektoniczna)