Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług?

Home / Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług? - 14 listopada 2021 , by uczen

Nie każde biuro rachunkowe ma taką samą ofertę. Oczywiście istnieją usługi, które zobaczymy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to na przykład dbanie o księgi rachunkowe, lub przygotowywanie PITów. Czy w każdym biurze rachunkowym otrzymamy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Czy powinno się zatrudnić biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie praca w biurze rachunkowym w Grodzisku Mazowieckim nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby , które zarządzają firmą polegają na biurze rachunkowym i często oczekują doradztwa przy zarządzaniu pieniędzmi. Księgowy, który zajmuje się robieniem sprawozdań finansowych i dostaje wszelkie istotne dokumenty, będzie najlepiej wiedział na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić, a na co nie.

Ważny jest nade wszystko przepływ wiadomości. Księgowy powinien posiadać wiedzę na temat paru bazowych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet przedsiębiorstwa i wszelkie zaplanowane poczynania, jak na przykład pozyskiwanie kolejnych pracowników, potencjalne źródła finansowania oraz wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie.

Podczas kontroli księgowej sprawdzone mogą być wszystkie dokumenty księgowe, ich kompletność i poprawność. W takiej sytuacji jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu trzeba będzie dać dostęp do wszystkich danych na temat spółki.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa przeważnie jest wybierana przez przedsiębiorstwa aby obliczyć realne finanse tej firmy. Na analizę finansową składają się:

  • początkowa analiza sprawozdawczości,
  • wstępna analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Poprawna analiza finansowa opiera się na przykładach i analizie przyczynowej. Jest to najbardziej miarodajna metoda określania finansów przedsiębiorstwa. Często spotykane i najszybsze ocenianie poprzez wskaźniki nie jest tak bardzo precyzyjne. Odpowiednio zrobiona analiza finansowa przedstawi faktyczną kondycję finansową i bezsprzecznie pomoże w trakcie podejmowania istotnych decyzji, które mają związek z zakresem działań oraz dalszą pracą spółki.

Rodzaje analiz finansowych – czym się różnią?

Analizy finansowe robione są żeby dowiedzieć się jaka jest kondycja finansów w przedsiębiorstwie i jednym z ich rodzajów jest analiza, na przykład poprzez analizę bilansu. Za jej pomocą można zweryfikować strukturę majątkową i kapitałową spółki. Zadaniem tej analizy jest określenie i otrzymanie danych na temat płynności finansowej i opracowanych pozytywnych przedsięwzięciach w organizacji.

Drugi typ analiz to analiza wskaźnikowa, która jest niezmiernie często wybierana i łatwo dostępna. Podczas takiej analizy księgowy wykorzystuje wskaźniki, które wyrażają relacje zachodzące pomiędzy wybranymi wielkościami. Dane te księgowy musi wziąć ze sprawozdań rachunkowych i potrzebny jest w tym przypadku bilans oraz rachunek wyników. Zazwyczaj podczas szacowania kondycji firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się także z analizą przyczynową, która jest zdecydowanie trudniejszą techniką, ale daje rewelacyjne wyniki. Jej zadaniem jest odkrycie, jakie czynniki wpłynęły na zapoczątkowanie danego zjawiska. Poprzez analizę przyczynową możemy ustalić jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego