Biuro księgowe – odpowiedzialność

Home / Biuro księgowe – odpowiedzialność - 13 lutego 2022 , by uczen

Nadzorowanie księgowości nie jest prostym zadaniem, z tego powodu wielu właścicieli firm oddaje to zadanie fachowym biurom księgowym. Jest to jedno z ważniejszych aspektów prowadzenia firmy. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja księgowa może być przyczyną wielu problemów. Podejmując decyzję o zleceniu prowadzenia księgowości przez biuro księgowe, warto wybrać rzetelne. Często przedsiębiorca, który podpisuje umowę z biurem księgowym czuje się bezpiecznie – wszak zlecił to zadanie w ręce profesjonalistów, a on powinien tylko opłacać podatki. Mimo tego, trzeba pamiętać, że w przypadku popełnienia błędu przez księgowego, odpowiedzialność może ponieść sam właściciel firmy.  Czy biuro księgowe również ponosi odpowiedzialność za popełnione pomyłki? W jakim stopniu skutki może ponieść przedsiębiorca, a w jakim biuro księgowe?

Komu można powierzyć odpowiedzialność za zarządzanie księgami rachunkowymi?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle ważną kwestią przy posiadaniu działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie chce tego robić, powinien znaleźć dobre biuro księgowe. Osoba zakładająca biuro księgowe nie może wykonywać tego w formie nierejestrowanej działalności gospodarczej, a co więcej powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej nie może być również skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstw skarbowych. Decydując się na biuro księgowe, należy także zorientować się, czy ma ono ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe podczas prowadzenia działalności księgowej. Wiele odpowiedzialnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Biuro rachunkowe – zakres odpowiedzialności

Kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję, że chce skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego biura rachunkowego, powinien to zgłosić urzędowi skarbowemu. Należy pamiętać, że musi on to zrobić w ciągu 15 dni od momentu, kiedy biuro księgowe z Koszalina otrzyma dokumenty. Mimo to, za całość dokumentacji nadal odpowiada przedsiębiorca w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro księgowe. Przy dużych przedsiębiorstwach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Warto pamiętać, że księgowy nie ponosi odpowiedzialności za nie zapłacone podatki. Jego obowiązkiem jest jedynie dostarczenie do urzędu rozliczenia. Przedsiębiorca odpowiada także za potencjalne skutki błędów. Odpowiedzialność właściciela firmy ma związek z tym, że często zdarza się, że nie dostarczy on wszystkich niezbędnych dokumentów na czas. Wtedy źle wyliczony podatek był skutkiem niedopatrzenia samego przedsiębiorcy, a nie biura rachunkowego.

Za jakie błędy odpowiada biuro księgowe?

Na pewno nie jest tak, że biuro księgowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To, kiedy odpowiedzialność spoczywa na księgowych może być zawarte w umowie zawartej pomiędzy biurem księgowym a właścicielem firmy. Wówczas biuro będzie musiało naprawić szkody, jakie powstały z niewłaściwego wykonania swoich zobowiązań. Niestety, nie jest to prosty proces. Aby móc wyciągnąć konsekwencje z błędu biura księgowego właściciel firmy powinien pójść do sądu i wystąpić o odszkodowanie od biura księgowego. W sytuacji zwycięskiej sprawy odszkodowanie opłaca ubezpieczyciel, przez co biuro nie zbankrutuje. Dlatego właśnie ubezpieczenia biur księgowych są obowiązkowe. Oczywiście odpowiedzialność biura księgowego w sytuacji popełnienia przestępstwa jest pewna. Kiedy poczynania księgowego zostaną udowodnione jako wykroczenie podatkowe lub przestępstwo, wtedy odpowiedzialność ponosi sam pracownik, lub właściciel biura księgowego. Istnieje jedna sytuacja, kiedy odpowiedzialność ponosi solidarnie księgowy razem z przedsiębiorcą. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że dwie strony odpowiadają za brak rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Dlaczego opłaca się korzystać z usług biur księgowych?

Analizując wszystkie za i minusy, można uznać, że opłaca się korzystać z usług biura księgowego. Można mieć wówczas pewność, że dokumentacja znajduje się w rękach specjalistów znających się na rzeczy. Jeśli właściciel firmy znajdzie rzetelne biuro rachunkowe, powinien tylko o czasie donieść wymagane dokumenty i regularnie opłacać podatki. Szukając dobrego biura można skorzystać opinii innych klientów.