Co należy wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej?

Home / Co należy wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej? - 16 stycznia 2022 , by uczen

Kupno oraz sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną na stałe z rejestracją zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji najczęściej dokonuje notariusz za pomocą wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na rozwianie ewentualnych wątpliwości związanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Zawiera również wszystkie informacje o posesji i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i przyszłemu nabywcy posiadłości. Księga uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych a także obecnych właścicieli. Kupując nieruchomość trzeba zbadać jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Czy księga wieczysta jest niezbędnym dokumentem każdej posiadłości?

Księga wieczysta pozwala na zbieranie wiadomości o stanie prawnym danej nieruchomości. Teraz jest to obowiązkowy dokument każdej nieruchomości czy to działki, czy domu. W 1982 roku wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która określa reguły jej rejestracji oraz ewentualnych zmian. Należy wspomnieć, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Wynika to z tego, że obrót nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, gdy właściciel nieruchomości zechce ją odsprzedać. Niewątpliwie potencjalny nabywca będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Zakłada się, że informacje w niej zawarte są wiarygodne i ukazują faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Jak założyć księgę wieczystą?

Żeby założyć księgę wieczystą, właściciel nieruchomości musi wypełnić stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką, posiada więcej niż jednego właściciela, jeśli posiadłość zajmuje kilka działek, wówczas trzeba złożyć specjalne formularze. Czy tylko właściciel nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek? Nie tylko. Zarejestrować księgę wieczysta mogą również:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • kredytodawca mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to wydatek około 100 złotych. Do tego należy dodać odpowiednie wpisy, dlatego można uznać, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno założenie księgi wieczystej możemy zlecić również notariuszowi, który za pewną opłatą i zebraniu wymaganych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Kto może złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej? 

Najczęściej wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku rejestracji księgi, dokumenty dostarcza się do sądu rejonowego stosownego dla danego obszaru na którym położona jest nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze kosztuje 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Należy także nadmienić, że takiego wpisu może dokonać też właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające jego prawa do tej posiadłości.