Czym prywatne licea przyciągają uczniów i rodziców?

Home / Czym prywatne licea przyciągają uczniów i rodziców? - 3 kwietnia 2022 , by uczen

Szkoła średnia to nie przelewki. Młodzież rozpoczynający w niej naukę znajdują się u progu dorosłości. Decyzja związana z odpowiednim wyborem liceum może wpływać na resztę życie(a). Biorąc pod uwagę stan polskiej(go) oświaty coraz częściej opiekunowie decydują się na zapisanie swoich dzieci w prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto rzucić okiem co oferują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miejscowości charakteryzują się sporym i różnorodnym wachlarzem ofert.

Przewagi prywatnych liceów nad publicznymi

Prywatne nauczanie ma się nad Wisłą coraz lepiej. Wynika to przynajmniej kilku elementów. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez rząd. Można się także spotkać z twierdzeniem, że poziom edukacji w szkołach publicznych stale spada. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od rządowych dofinansowań mogą zapewnić sobie na pokonanie tych problemów. Często pomimo obowiązującym(ch) mitom(ów) narzucają wysoki standard kształcenia. Nacisk w tego typu placówkach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie ma do dyspozycji nowoczesne(ych) pomocy naukowych. Ponadto kadra pedagogiczny(a) jest złożona z doświadczonych praktyków o rozległej wiedzy i otwartym spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) skutkuje tym, że liczba uczniów bywa ograniczona, co także może nieść z sobą pozytywne rezultaty. Dzięki temu, pedagog może poświęcić każdemu studentowi więcej uwagi na personalne konsultacje.

Generalnie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych jest fakt, że są odpłatne. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie kosztów. Warto tu jednak wspomnieć, że w dużej ilości szkół(ach) uiszczenie czesnego uwzględnia różnego rodzaju wycieczki, wyjścia do kin, muzeów bądź teatrów. 

Co zawiera oferta edukacyjna prywatnych liceów

Dzięki rosnącą(ej) konkurencję(i) na rynku, licea prywatne starają się aby prześcigać się w proponowanych młodym ludziom i ich opiekunom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne szkoły przedstawiają się jako instytucje naciskające na dobre relacje międzyludzkie – na pracę w grupie a także samodzielną. Dzięki stosunkowo małym grupom lekcyjnym, nastolatkowi dedykuje się więcej czasu poprawiając jego mocne strony i niwelując jego wady. Takie spojrzenie daje szansę na ułatwienie w zidentyfikowaniu zainteresowań i predyspozycji nastolatka. Wsparcie w rozwoju daje w ostatecznym rozrachunku mocne przygotowanie do wkroczenia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na organizację wszelkiego rodzaju warsztatów, spotkań z inspirującymi osobami jak również zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom żak ma okazję zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną. Ponadto coraz więcej szkół nawiązuje kooperację z uczelniami wyższymi. Otrzymują dzięki temu zaplecze od najlepszych praktyków w danych dziedzinach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Decydując się na tego typu liceum przede wszystkim należy uwzględniać zainteresowania ucznia, a także wymagania, które przed sobą wyznacza. Dobrze przed podjęciem ostatecznej(go) wyboru spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Określony i wiedzący czego chce uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu opiekunów i pedagogów może osiągnąć więcej. Aplikacja do prywatnego liceum startuje od kontaktu ze szkołą, następnie dochodzi do indywidualna(ej) konwersacji rodziców oraz kandydata z dyrekcją. Na bazie tego typu wywiadu środowiskowego najczęściej zapada decyzja o przyjęciu ucznia do następnych w kolejności etapów rekrutacji. Podsumowując – warto wiedzieć jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego opiekunów.