Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły podstawowej?

Home / Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły podstawowej? - 26 kwietnia 2022 , by uczen

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma ogrom zalet. Język obcy traktuje się w dwujęzycznej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto w których znajdziesz taką szkołę. Czy wiesz, że nauka w drugim języku od wczesnych lat jest korzystne na rozwój intelektualny malucha. Warto też dodać, że w klasach w szkołach dwujęzycznych jest mniej uczniów. Sprawia to, że proces nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dopasowany  do zapotrzebowań konkretnych uczniów.

Nauka w szkole dwujęzycznej – jak przygotować na to dziecko?

Najbardziej sprawdzonym sposobem na przygotowanie pociechy do nauki w w szkole dwujęzycznej jest oswojenie go z językiem obcym. Maluchy, które w wieku 3-5 lat mają bardzo częsty kontakt z obcym językiem, przyswajają go w sposób naturalny. Pamiętaj też, że podstawowa znajomość drugiego języka to warunek, który trzeba spełnić do przyjęcia do szkoły tego typu. Dlatego powinno się zadbać aby dziecko od przedszkola mówił w drugim języku.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie w szkole podstawowej tego typu jest to system który polega na nauczaniu pojedyńczych przedmiotów posługując się dwoma językami. Efektem tego prowadzi się do rozwoju kompetencji językowych, które osiągają uczniowie uczęszczający do takiej szkoły. Zalety tego stylu nauczania to:

  • kształtowanie postawy zrozumienia odmienności geograficznej a także kulturalnej obszaru językowego innego niż ojczysty;
  • uczenie się literatury, kultury oraz historii krajów innych niż ojczysty;
  • łatwiejszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • możliwości kontynuowania edukacji za granicą.

Jak nauczanie dwujęzyczne wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, dążące aby uczniowie swobodnie posługiwali się w mowie i w piśmie językiem ojczystym jak i obcym na jednakowym poziomie. Niemniej nauczanie w dwóch językach nie może być realizowane podczas trwania lekcji języka polskiego, historii a także geografii Materiałami dydaktycznymi na lekcjach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, oraz materiały w języku obcym. Taka metoda sprawi, że realne staje się zgłębienie wiedzy wraz z umiejętnościami językowymi w stopniu rozszerzonym.

Jak wygląda spojrzenie neurodydaktyki na nauczanie dwujęzyczne?

Badania neurodydaktyczne mówią nam, że nauczanie w szkole dwujęzykowej zdecydowanie usprawnia działanie mózgu i przyśpiesza osiągane wyniki przez uczniów, dodatkowo zapewnia im wszechstronny rozwój. Dzieci dwujęzyczne posiadają wyższy poziom myślenia twórczego. Dodatkowo badania wykazują, że dwujęzyczność często przynosi korzyści poznawcze. Dzieci rozumieją dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, co oznacza, że są świadome z tego, że język to kod, który podlega regułom. Dzięki temu mogą zdecydowanie sprawniej a także skuteczniej brać się za naukę kolejnych języków.

Nauczanie dwujęzyczne a przyszłość zawodowa

Nauczanie w obu językach jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w systemie edukacji w Polsce a absolwenci przystępują do matury które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień uzyskuje dużo większą liczbę punktów z z języka obcego w rekrutacji na studia w Polsce. Warto także podkreślić, że ilość kierunków studiów w których wykłady prowadzone są po angielsku oferowanych przez renomowane uczelnie w kraju systematyczne rośnie. Ponadto zdecydowanie łatwiej po takiej szkole dostać się za zagraniczną uczelnie.