Jakie wyróżniamy rodzaje mikroskopów?

Home / Jakie wyróżniamy rodzaje mikroskopów? - 10 października 2021 , by uczen

Mikroskop pozwala nam na obserwację malutkich obiektów, których nie jesteśmy w stanie ujrzeć bez powiększenia, albo takich które widzimy, ale przyjrzenie się jakimś elementom i drobiazgom jest niemożliwe. Urządzenie to składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny jest odpowiedzialny za odpowiednie oświetlenie obiektu i jego powiększanie. Układ mechaniczny zapewnia właściwe ułożenie części układu optycznego.

Jakie mikroskopy wyróżniamy?

Znajdziemy ogromne ilości przeróżnych mikroskopów, różniących się od siebie zastosowaniem, miejscem, w którym są wykorzystywane oraz szczegółowością, którą zapewniają podczas ich używania. Początkowo wszelkie produkowane mikroskopy były typu optycznego, jednak od tamtej pory urządzenia zostały udoskonalone i obecnie wyodrębnić możemy co najmniej kilkanaście różniących się od siebie modeli mikroskopów. Są to na przykład mikroskop akustyczny, elektronowy, sił atomowych, operacyjny, fluorescencyjny, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Jak działają różne rodzaje mikroskopów?

Mikroskopy mają inne sposoby działania, przykładowo mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych aby otrzymać powiększony obraz, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy natomiast używa do obrazowania wiązkę elektronów. Im bardziej natężona energia elektronów, tym krótsza ich fala i lepsza rozdzielczość mikroskopu. 

Niektóre mikroskopy bywają zmodernizowanąwersją mikroskopu świetlnego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowych pomiarach długości w układzie współrzędnych prostokątnych oraz biegunowych oraz kątów, albo mikroskop fluorescencyjny, który działa na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub wspólnie z procesami odbicia i absorpcji światła. Taka sytuacja jest również w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który odróżnia się jeszcze tym, że ma dwa okulary, a nie jeden, co pozwala na przestrzenne oglądanie powiększanego projektu.

Co to jest mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest inną konfiguracją mikroskopu optycznego. Chodzi o to, że podobnie jak mikroskop optyczny do tworzenia obrazu wykorzystuje widmo światła widzialnego. Wyodrębniamy dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica między mikroskopią świetlną a konfokalną jest taka, że do soczewki mikroskopu konfokalnego przedostaje się tylko światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie tak jak przy mikroskopie świetlnym, z całego przekroju próby. To daje zwiększony kontrast a także rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny może być wykorzystywany w dermatologii podczas wykonywania nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Umożliwia ona obrazowanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Jest używany też w okulistyce. Pozwala on na właściwe zdiagnozowanie chorób rogówki, ale też podczas korzystania z mikroskopu konfokalnego możliwa jest obserwacja procesów zapalnych albo guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskopy konfokalne