Księgowość uproszczona-podstawowe informacje

Home / Księgowość uproszczona-podstawowe informacje - 18 grudnia 2021 , by uczen

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z fiskusem. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem korzystania z tego sposobu jest nie przekroczenie rocznego przychodu 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy limit ten zostanie przekroczony, niezbędne jest wprowadzenie pełnej księgowości. Należy wspomnieć, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym wymogiem jest znajomość prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy przedsiębiorca po założeniu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Limit dochodów oblicza się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rok, który poprzedza dany rok obrotowy. Jest to podstawowa zasada. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Najważniejsze fakty o księgowości uproszczonej

Mała księgowość to przede wszystkim nieskomplikowane metody rejestrowania finansów przedsiębiorstwa. Każda z tych metod ma za zadanie w prosty sposób rozliczyć finanse przedsiębiorstwa, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że dużo przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są sposoby prowadzenia małej księgowości?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest stała- nie zależna od uzyskiwanych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie wiadomości o prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych a także o ilości mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć skomplikowane kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, gdzie zapisuje są wszystkie koszty i przychody firmy. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej metodzie chodzi o to, aby podatnik płacił określoną stawkę podatku, który zależy od zakresu działalności. Minusem tego jest, że jeśli przychody są mniejsze od kosztów, nadal zachodzi konieczność opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane przedsiębiorstwa nie mają wyboru jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można uznać, że mała księgowość jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba jedynie pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne w przypadku małych gospodarczych.