Monter instalacji sanitarnych – perspektywy zawodowe

Home / Monter instalacji sanitarnych – perspektywy zawodowe - 26 grudnia 2021 , by uczen

Monter instalacji sanitarnych jest stosunkowo niełatwym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód muszą mieć dużą wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale także za ich prawidłowe działanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki fachowiec powinien też mieć wiedzę z zakresu spawania, ponieważ często jest potrzeba spawania rur. Musi mieć także umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie brakuje wyspecjalizowanych fachowców, przez co jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie może podjąć osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy zręczność rąk. Pracownik, który pracuje w zawodzie musi także wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, opanowaniem, skrupulatnością oraz zdolnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Charakter pracy wymaga również wykazanie się zdolnością współpracy, ale i równocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma również nierzadko kontakt z niemałą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Monter instalacji sanitarnych – warunki pracy

Zawód montera instalacji sanitarnych odznacza się niemałą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć samodzielną działalność gospodarczą, oraz znaleźć zatrudnienie zarówno w większych jak i niewielkich przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca szczególnie w większych przedsiębiorstwach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Takie przedsiębiorstwa zazwyczaj świadczą usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy zespołowej, ponieważ zlecone zadania często wymagają ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Warto pamiętać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Jakie możliwości posiada monter instalacji sanitarnych?

Żeby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat musi otrzymać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wtedy otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Opłaca się „iść za ciosem” i kontynuować edukację w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby móc przystąpić do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Nie można zapomnieć, że jest również możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania dyplomu czeladnika. Pozwala to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, poszukiwany zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry specjalista ne pewno nie będzie narzekał na brak zajęcia.