Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie?

Home / Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie? - 16 kwietnia 2022 , by uczen

W dzisiejszych czasach znajomość oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim także w mowie tak i piśmie stanowi podwaliny w codziennej funkcjonowaniu pośród ludzi komunikujących się odmiennym językiem aniżeli ten, który dla nas stanowi tzw. język bazowy. Mówimy tu zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym czy na emigracji zarobkowej, oraz w momencie, gdy spotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek albo godzinę. W dawnej przeszłości językiem powszechnym była łacina będąca powszechną metodę komunikowania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zanikanie barier w  komunikowaniu się pomiędzy sobą ludzi z różnych krajów wymogło odnalezienie języka bardziej przystępnego dla szerszego grona odbiorców. To z kolei wywołuje powód powstania właściwego systemu nauczania, który stanie się dopasowany do ewentualnego klienta lub zespoły klientów. Mowa tu zarówno o konsultacjach indywidualnych, w których kursant jest sam na sam z nauczycielem jak i o możliwości powstawania wieloosobowych zespołów, spotykających się w miejscu przynależnej do konkretnej firmy. Rozwój techniczny, a dokładnie – stworzenie Internetu umożliwiło stworzenie nauki online, która polega na nauczaniu przy pomocy różnych stron, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w aktualnych czasach pozwala na dokładne przystosowanie do konkretnego kursu do indywidualnych wymagań każdego zainteresowanego. Ilu ludzi tyle motywów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samodzielnie czy razem? Dobre strony i wady konkretnych form kształcenia.

Z nauką języka jest podobnie jak z uprawianiem sportu im szybciej wystartujemy tym więcej uda nam się osiągnąć (albo mniejszym kosztem niż jeśli tego nie robili), w co wyśmienicie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykładem są kursanci języka angielskiego w Skierniewicach, którzy dzięki nauce od najmłodszych lat nauki wygrywają w zawodach językowych na największych imprezach skali ogólnopolskiej.

Poza teorią, ważna, a nawet bardziej pożądana w realnym zwiększaniu naszych zdolności jest praktyka. Praca z indywidualnym korepetytorem umożliwia na pełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami jednej kursanta oraz pozwala udostępnianie wiadomości w bardzo przejrzysty i klarowny sposób. Prywatne zajęcia mają miejsce w hermetycznych warunkach, które eliminują wszelki dystraktory w postaci innych uczniów a także dają absolutne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada problemy z koncentracją.  Jednak przewagą pracy w grupie, jest to, że stajemy przed z różnymi osobami, wśród których każdy jest inny i np. w nauce mówienia stawia przed nami, nowe zadania. Funkcjonuje to również w przeciwną. Jest wysoce pożądane, ponieważ niejednokrotni  w nauczaniu indywidualnym dochodzi do powstania stagnacji ze strony instruktora i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że fundamentem progresu jest opuszczanie swojej strefy komfortu i radzenie sobie w nietypowych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności jak zaskoczy nas kolega albo koleżanka z grupy, co popycha nas do rozsądnej rywalizacji. Chcemy potrafić więcej, żeby móc więcej i nie dać się zaskoczyć albo popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, podnosząc nasze kwalifikacje. Jest to zupełnie oczywiste.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i online trzeba zdecydowanie stwierdzić, że zdecydowanie lepszym, bo perspektywicznym rozwiązaniem będzie wybranie na naukę zdalną, ponieważ nauka języka pośród wielu ludzi  którym przyświeca ten sam cel jest o wiele prostsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w przypadku lekcji indywidualnych, które przydają się w momencie nadrobienia indywidualnych braków jednej osoby.