Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza?

Home / Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza? - 25 maja 2022 , by uczen

W realiach, w którym(ych) przyszło nam żyć dobry notariusz jest nieustannie w cenie. Istnieje wiele spraw, do których zgodnej(go) z prawem załatwienia potrzebny jest podpis notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w jasny sposób – do realizacji tego typu spraw konieczna(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera odpowiednią gaże. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Dlaczego korzystamy z usług notariusza?

Można mieć prawie stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który umożliwia legalizację wielu składników budujących naszą rzeczywistość. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, iż przysługuje mu identyczna ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Generalnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów wykorzystania prawa. Przysługuje mu również prawo do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje właściwy minister – w naszym kraju jest to minister sprawiedliwości. Zgodnie z prawem wszystkie czynności okraszone podpisem notariusza otrzymują cechy dokumentów prawnie obowiązujących. Innymi słowy, notariusz bada czy dane dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie czynności odbywają się zgodnie z z prawem.

O jakich czynnościach mowa? Jest ich bardzo dużo. Są to głównie tzw. sytuacje życiowe. Są związane z zakupem bądź sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny również przy zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to tylko część z całości.

Działalność notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozwiązywana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Co jasne notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie taksy. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne elementy. Renoma, położenie, a także istota sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Także notariusz z wieloletnim(ą) stażem może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Ale trzeba wiedzieć, że ustawa przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Notariusz nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić poglądowo jakie to limity.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe kwoty dopuszczone przez ministerstwo. Skutkiem rządowo wskazanych limitów jest to, że nie da się ominąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta poniesionych kosztów.

Notariusz – wybierz dobrze

Mając potrzebę odwiedzin u notariusza warto zrobić rozpoznanie. Koniec końców, wyróżniająca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż wiedza notariusza. To właśnie za znajomość niuansów prawnych wynagradzany jest ten fach.