Prowadzenie biura rachunkowego – jakie warunki należy spełnić?

Home / Prowadzenie biura rachunkowego – jakie warunki należy spełnić? - 22 maja 2022 , by uczen

Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe jest firmą, która świadczy takie usługi jak dla przykładu ogarnianie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów księgowych, tworzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego a także kalkulacja aktywów oraz pasywów a także obrazowanie ich rzeczywistej wartości.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku zawód księgowego został uwolniony, co oznacza, że nie ma potrzeby ukończenia specjalnych studiów oraz szkoleń w obrębie rachunkowości aby prowadzić biuro księgowe. Jedyne wymagania, które należy spełnić żeby sprawować kontrolę na dokumentacją księgową to posiadanie całkowitej zdolności do czynności prawnych. Zatem biuro księgowe mają możliwość prowadzić osoby, które nie są karane za przestępstwa finansowe oraz za przekręty skarbowe. Na dodatek osoba na stanowisku księgowym koniecznie musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy przed 2014 rokiem otrzymał certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne to wciąż będzie miał prawo posługiwać się nim, powinno się mimo wszystko być uświadomionym, że żaden dyplom nie jest już dłużej potrzebny żeby legalnie sprawować tę funkcję.

O czym należy pomyśleć otwierając biuro księgowe?

Co prawda aby zarządzać biurem księgowym nie ma konieczności posiadania wykształcenia ekonomicznego czy też doświadczenia w księgowości, ale bardzo potrzebne jest ciągłe opanowywanie wiedzy z prawa podatkowego oraz gospodarczego. Przepisy te niezmiernie szybko się zmieniają i aktualizują a każda osoba pracująca jako księgowy musi wciąż i ciągle tę wiedzę zyskiwać.

Dodatkowo prowadząc biuro rachunkowe musisz mieć świadomość, że Klienci będą traktowali Cię jako znawcę. Twoim zadaniem więc oprócz prowadzenia dokumentacji księgowej będzie analizowanie sytuacji finansowej firm i dopasowywanie odpowiednich form finansowania lub szukanie rozwiązań problemów finansowych. Bez właściwej wiedzy Twoi kontrahenci mogą zacząć w Ciebie wątpić a to będzie skutkowało utratą klientów.

Jak widać więc nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego aby prowadzić biuro księgowe ale samodzielne zdobycie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska