Tłumacz przysięgły – co robi obecnie?

Home / Tłumacz przysięgły – co robi obecnie? - 17 stycznia 2022 , by uczen

Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie czym się zajmuje i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Czasami instytucje publiczne obligują do tłumaczenia niektórych pism na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Często, szczególnie w przypadku dokumentów niezwykle ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy w tłumaczeniu. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Przekazując pisma do tłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Na pewno taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo powinien posiadać obywatelstwo polskie, oraz być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i odwrotnie. Trzeba pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co ważne jest, aby taka osoba stale poszerzała swoją wiedzę z tego zakresu. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Rodzaj różnego rodzaju papierów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo szeroki. Najczęściej poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma również tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • wszelkiego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Na pewno nie jest to pełna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich różnego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia podczas kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego typu konferencjach a także wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie publikacji, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, można wówczas udać się do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Często przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Istotną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią zaświadcza, że zrobione przez niego tłumaczenie jest profesjonalne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy przeoczenia. Jeżeli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, może dochodzić odszkodowania od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest znaczący, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby taki specjalista podnosił kwalifikacje, aby nie narażać się na duże konsekwencje. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, oraz wyjątkowo odpowiedzialnym. Z tego powodu nie każdy może nim zostać. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, powinien posiadać odpowiednie zadatki.