Żłobek a klubik – czy wiesz jaka to różnica

Home / Żłobek a klubik – czy wiesz jaka to różnica - 30 grudnia 2021 , by uczen

Mamy, które po zakończeniu urlopu macierzyńskiego idą do pracy na pełen etat powinni wybrać dla maluszka dobrą placówkę. Jest to duży stres zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Dlatego warto poszukać naprawdę dobrej i sprawdzonej placówki, do której nasze dziecko będzie chodzić z uśmiechem na ustach. Jeżeli nie ma wsparcia ze strony rodziny czy opiekunki, rodzice mogą wybierać pomiędzy państwowymi i prywatnymi miejscami opieki dla dzieci. Dla mniejszych dzieci do wyboru są żłobki albo klubiki dziecięce. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwiema placówkami? Czym różni się żłobek od klubiku dziecięcego? Kto powinien wybrać żłobek, a kto klub dziecięcy?

Dlaczego opłaca się wybrać żłobek?

Żłobki są placówkami, których najistotniejszym zadaniem jest zapewnienie opieki najmniejszym dzieciom. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci już od ukończenia 20 tygodni, aż do 3 roku życia. Niekiedy, w wyjątkowych sytuacjach uczęszczają tam także czterolatki, kiedy nie ma miejsca w przedszkolach. Ile czasu może przebywać dziecko w żłobku? Zazwyczaj jest to maksimum 10 godzin dziennie, ale w pewnych przypadkach po napisaniu wniosku i wniesieniu opłaty, czas ten może zostać przedłużony. Kto może zostać właścicielem żłobka? Poza jednostkami samorządowymi, właścicielem żłobka mogą być osoby fizyczne, instytucje publiczne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Dla kogo klubik dziecięcy będzie dobrym wyborem

Tak jak w przypadku żłobka, najistotniejszym zadaniem klubiku dziecięcego jest zapewnienie opieki nad najmłodszymi dziećmi. Nie można zapominać, że do takiej placówki mogą chodzić dzieci, po ukończeniu 1 roku życia. Ważne jest to, że w klubie dziecięcym dziecko może być 5 godzin dziennie bez opcji przedłużania. Znaczącą kwestią jest to, że w przypadku klubu dziecięcego w zajęciach mogą brać udział także rodzice, natomiast w przypadku żłobków nie ma takiej możliwości. Taki klubik jest chętniej wybierany przez rodziców, którzy chcą tylko przyzwyczaić dziecko do opieki przez inną osobę. Jest on niezwykle popularny wśród osób mających nienormowany czas pracy, albo pracujących zdalnie w domu. Jest to dobre miejsce, żeby przyzwyczaić dziecko do pełnowymiarowego uczęszczania do przedszkola, gdyż mogąc przebywać tam razem z rodzicem, czuje się bezpieczniej. 

Jak założyć żłobek albo klub dziecięcy? 

Zarówno w przypadku żłobka, jak i klubu dziecięcego może je założyć osoba fizyczna, jednostki samorządowe, lub instytucje publiczne. Mimo wszystko warunki są trochę inne jeśli chodzi o żłobek i inne jeśli chodzi o klub dziecięcy. Na czele obydwu tych placówek staje dyrektor. Obejmując to stanowisko trzeba posiadać studia wyższe i 3 – letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi. Oczywiście, otwierając obydwie te placówki, zakładana jest działalność gospodarcza, którą obowiązują odpowiednie przepisy. Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie odpowiedniego lokalu, który spełnia kryteria sanitarno – lokalowe, oraz przeciwpożarowe. Oczywiście w takich placówkach nie może zabraknąć kadry, która spełnia odpowiednie wymogi. W przypadku żłobka zatrudniona musi być także pielęgniarka. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać jest wyżywienie dla dzieci. Można to rozwiązać na dwa sposoby: posiłki dostarcza firma cateringowa z zewnątrz lub są one gotowane na miejscu w placówce, jeśli dysponuje odpowiednią kuchnią. Z tego względu, że małe dzieci wymagają szczególnego traktowania, kryteria dla wybranego obiektu fomułuje inspektor sanitarny. Założenie żłobka albo klubu dziecięcego wymaga otrzymania do odpowiedniego rejestru. 

Co lepiej wybrać żłobek czy klub dziecięcy? 

Rodzice stojący przed wyborem odpowiedniej placówki dla swojej pociechy, zadają sobie pytanie co będzie lepsze – żłobek w Gorzowie Wielkopolskim czy klub dziecięcy? Odpowiedź odpowiedź zależna jest od wielu uwarunkowań, które trzeba wziąć pod uwagę. Należy rozważyć, czego oczekują rodzice i jak długo dziecko będzie w placówce. Jeśli wymagana jest opieka całodzienna, bo rodzic jest wówczas w pracy, a do tego musi jeszcze dojeżdżać, wybór jest prosty – żłobek. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy wymagana jest opieka tylko na kilka godzin dziennie, wtedy warto rozważyć zapisanie dziecka do klubu dziecięcego. Bywa, że jednak nie ma wyboru, bo np. dziecko nie dostało się do wybranego żłobka. W takiej sytuacji oczekując na liście oczekujących może chodzić do klubu malucha i powoli przyzwyczajać się do obecności innych dzieci i opiekunów.

Dużo klubów dziecięcych w Gorzowie Wielkopolskim posiada w swojej ofercie tzw. karnety. Wówczas dziecko może przebywać w placówce kilka godzin, a opiekun nie płaci za pełno godzinną opiekę. To, którą placówkę opiekunowie wybiorą, jest indywidualną sprawą. Należy pamiętać, że obydwie placówki zostały stworzone z myślą o dzieciach, żeby zagwarantować jak najlepszą opiekę. I tu i tu dziecko na pewno będzie bezpieczne, a jego rozwój odpowiednio stymulowany. Surowe kryteria przyjęcia sprawiają, że pracują tam osoby, które posiadają wiedzę o tym jak zajmować się małymi dziećmi. Maluch, który uczęszcza na zajęcia z innymi dziećmi lepiej się rozwija i potrafi dać sobie radę w różnych sytuacjach.